♦  नाशिक महानगरपालिका

 • श्री. प्रवीण गेडाम
  आयुक्त

 • Klematis

  मा.जीवन सोनवणे
  अति. आयुक्त

 • श्री. दत्तात्रय गोतिसे
  उपआयुक्त

♦  प्रशासनाधिकारी : मा. उमेश किसन डोंगरे - ९४०४२४७०४७