♦  शाळा

केंद्र क्र 1 ( पूर्व विभाग )
अ.क्र. शाळेचे नाव इयत्ता माध्यम शाळा प्रकार
1 रेहनुमा उर्दू प्रायमरी स्कूल काजीपुरा 1 7 उर्दू मुले व मुली
2 रविंद्रनाथ टागोर इंग्लिश मेडियम स्कूल 1 3 इंग्रजी मुले व मुली
3 सेंट सादिक स्कूल,दर्गा शाखा 1 4 इंग्रजी मुले व मुली
4 विदयारण्या इंग्लिश मेडियम स्कूल,रेणुकानगर,नाशिक 1 4 इंग्रजी मुले व मुली
5 एम.एस.बी.एज्युकेशन इंस्टीट्यूट,प्राथमिक विद्यालय द्वारका ,नाशिक 1 4 इंग्रजी मुले व मुली
6 श्रीमती रंगुबाई जुन्नरे इंग्लिश मेडियम प्रायमरी स्कूल,द्वारका,नाशिक 1 4 इंग्रजी मुले व मुली
7 रायझिंग स्टार्स इंग्लिश मिडियम स्कूल,द्वारका,नाशिक 1 8 इंग्रजी मुले व मुली
8 एम.एस.बी.एज्युकेशन इंस्टीट्यूट,माध्यमिक विद्यालय द्वारका,नाशिक 5 10 इंग्रजी मुले व मुली
9 श्रीमती रंगुबाई जुन्नरे इंग्लिश मेडियम सेकंडरी स्कूल,द्वारका,नाशिक 5 10 इंग्रजी मुले व मुली
10 रेहनुमा उर्दू सेकंडरी स्कूल काजीपुरा 8 10 उर्दू मुले व मुली
केंद्र क्र 2 ( पूर्व विभाग )
अ.क्र. शाळेचे नाव इयत्ता माध्यम शाळा प्रकार
1 अभिनव बालविकास मंदिर,गांधीनगर,नाशिक 1 4 मराठी मुले व मुली
2 मायरॅन प्रायमरी इंग्लिश स्कुल पखालरोड 1 4 इंग्रजी मुले व मुली
3 लिटिल हार्टस इंग्लिश मेडियम स्कूल,शिवाजीनगर,नाशिक 1 7 इंग्रजी मुले व मुली
4 सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट प्रायमरी स्कूल,नाशिक 1 7 इंग्रजी मुले व मुली
5 गोल्डन होराईझन प्रायमरी स्कूल,नाशिक 1 7 इंग्रजी मुले व मुली
6 रायन इंटरनॅशनल प्रायमरी स्कूल,नाशिक 1 8 इंग्रजी मुले व मुली
7 के.के.वाघ इंग्लिश स्कूल,दी.जी.पी.नगर,नाशिक 1 8 इंग्रजी मुले व मुली
8 लिली व्हाइट स्कूल वडाळागाव 1 3 इंग्रजी मुले व मुली
9 सेंट सादिक प्रायमरी स्कूल,वडाळागाव,नाशिक 1 7 इंग्रजी मुले व मुली
10 रेहनुमा उर्दू माध्यमिक शाळा वडाळा रोड 8 10 उर्दू मुले व मुली
11 सुखदेव प्राथमिक विद्यामंदिर व ज्युनिअर कॉलेज,इंदिरा नगर,नाशिक 8 12 मराठी मुले व मुली
12 पोतदार इंटरनॅशनल स्कूल,(ICSE),आगरटाकळी 1 11 इंग्रजी मुले व मुली
13 अशोका युनिव्हर्सल स्कूल,नाशिक 1 12 इंग्रजी मुले व मुली
14 गोल्डन होराईझन सेकंडरी स्कूल,नाशिक 8 10 इंग्रजी मुले व मुली
15 सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हायस्कूल,नाशिक 8 10 इंग्रजी मुले व मुली
16 सूफी सादिक शाह हायस्कूल,वडाळागाव,नाशिक 8 10 इंग्रजी मुले व मुली
केंद्र क्र 3 ( पश्चिम विभाग )
अ.क्र. शाळेचे नाव इयत्ता माध्यम शाळा प्रकार
1 निर्मला कॉन्वेंट इंग्लिश प्रायमरी स्कूल 1 4 इंग्रजी मुले व मुली
2 होरइझन अकॅडेमी ,प्रायमरी स्कूल 1 7 इंग्रजी मुले व मुली
3 होरइझन अकॅडेमी (ICSE),प्रायमरी स्कूल 1 8 इंग्रजी मुले व मुली
4 नवरचना इंग्लिश मेडियम स्कूल 1 9 इंग्रजी मुले व मुली
5 निर्मला कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल 5 10 इंग्रजी मुले व मुली
6 होरइझन अकॅडेमी स्कूल 8 10 इंग्रजी मुले व मुली
7 होरइझन अकॅडेमी (ICSE),सेकंडरी स्कूल 9 10 इंग्रजी मुले व मुली
8 फ्रावशी इंग्लिश सेकंडरी स्कूल (ICSE) 5 10 इंग्रजी मुले व मुली
8 फ्रावशी इंग्लिश सेकंडरी स्कूल (ICSE) 5 10 इंग्रजी मुले व मुली
9 फ्रावशी इंग्लिश सेकंडरी स्कूल 5 12 इंग्रजी मुले व मुली
केंद्र क्र 4 (पश्चिम विभाग )
अ.क्र. शाळेचे नाव इयत्ता माध्यम शाळा प्रकार
1 बालशिक्षण मंदिर ,गोरेराम लेन 2 1 7 मराठी मुले व मुली
2 अभिनव बालविकास मंदिर,नं 2 1 4 मराठी मुले व मुली
3 शिशु विहार बालक मंदिर प्राथमिक शाळा 1 7 मराठी मुले व मुली
4 आनंद निकेतन 1 8 मराठी मुले व मुली
5 विद्या प्रबोधिनी माध्यमिक मराठी विद्यालय 8 10 मराठी मुले व मुली
6 जनता विद्यालय,गोरेरम लेन 8 10 मराठी मुले व मुली
7 मालतीबाई कुलकर्णी विद्यालय,नाशिक 8 10 मराठी मुले व मुली
8 अण्णासाहेब वैशंपायन माध्यमिक विद्यालय 8 10 मराठी मुले व मुली
9 माध्यमिक विद्यामंदिर कॅनडा कॉर्नर,नाशिक 8 10 मराठी मुले व मुली
10 शिशु विहार व बालक मंदिर प्राथमिक इंग्लिश शाळा 1 4 इंग्रजी मुले व मुली
11 किलबिल सेंट ज्योसेफ प्रायमरी स्कूल 1 4 इंग्रजी मुले व मुली
12 डॉन बोस्को प्रायमरी स्कूल 1 7 इंग्रजी मुले व मुली
13 आदर्श प्रायमरी इंग्लिश मेडियम स्कूल,नाशिक 1 4 इंग्रजी मुले व मुली
14 होली मदर इंग्लिश स्कूल आनंदवली 1 7 इंग्रजी मुले व मुली
15 फ्रावशी इंग्लिश मेडियम प्रायमरी स्कूल (ICSE) 1 4 इंग्रजी मुले व मुली
16 फ्रावशी इंग्लिश मेडियम प्रायमरी स्कूल (SSC) 1 4 इंग्रजी मुले व मुली
17 बॉइज टाऊन प्राथमिक विद्यालय 1 4 इंग्रजी मुले व मुली
18 सेंट फ्रान्सिस इंग्लिश मेडियम प्रायमरी स्कूल 1 4 इंग्रजी मुले व मुली
19 नॉटी किड्स इंग्लिश मेडियम स्कूल 1 5 इंग्रजी मुले व मुली
20 सिल्व्हर ओक प्रायमरी स्कूल 1 7 इंग्रजी मुले व मुली
21 डॉन ब्रकर इंग्लिश मेडियम स्कूल 1 10 इंग्रजी मुले व मुली